Отказ от услуга

Поръчаната стока, може да бъде отказана или заменена само в следните случаи:
 
1.Ако доставената стока не съответства на поръчаната от клиента.
 
 
2.Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 работни дни от получаването и при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Което е опоменато в чл. 55 от ЗЗП.
 
 
3.Когато има несъответствие между поръчана и доставена стока. В такъв случей стоката се подменя в срок до 48 часа след заявката на клиента.
 
4.Във всички случаи описани във член 51, 54 и 55 от ЗЗП и член 4 от ЗЕТ.
 
Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока.